ติดต่อสำนักงาน

Contact Info

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด

43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 7 ห้อง 074
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์
เวลา: 8.30 – 17.30 น.

ติดต่อทีม Google Workspace

 • 097 008 6314 (คุณอีฟ)
 • 065 984 3267 (คุณเมย์)
 • 097 187 7302 (คุณเล็ก)
 • 095 802 9531 (คุณแจง)
 • 095 871 9047 (คุณน้ำปรุง)
 • 02 821 5488
  Email: sales@dmit.co.th

ติดต่อทีม Zendesk

 • 095 804 5482 (คุณยิ่ว)
 • 065 950 1256 (คุณกิ๊ฟ)
 • 092 262 0475 (คุณตอง)
 • 061 423 4056 (คุณแยม)
 • 02 821 5487
  Email: sales@dmit.co.th

China Digital Marketing

Qrcode_wechat
 • 092 262 0475 (คุณตอง)
 • +86 14778852841 (中文)
 • WeChat ID:DemeterICT

ติดต่อทีม Support

 • 02 821 5499 (กด 1)
  Email: support@dmit.co.th
 • คลิกแจ้งปัญหาผ่านแบบฟอร์ม

ติดต่อทีม Billing

 • 02 821 5499 (กด 2)
  Email: billing@dmit.co.th

LINE ID: @dmit